Pisanie pracy magisterskiej – od czego zacząć? Przewodnik

  • July 20, 2017
(Powrót do albumu)

Wyznaczenie ram czasowych

Aby praca była rzetelnie przygotowana, nie możemy odkładać jej przygotowania w nieskończoność. Stosujmy jak najbardziej konkretne limity czasu przeznaczone na stworzenie danej części.

Bezpłatne oferty pracy i ogłoszenia lokalne