Polityka prywatności "PraceNaZlecenie.pl"

Polityka prywatności portalu internetowego (obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

Twoje zgody

Zaznacz zgodę, aby otrzymywać treści dostosowane do Twoich potrzeb. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli zbierać danych o Twojej aktywności i dostosować portalu do Twoich potrzeb.

ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych (w tym danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i ewentualnych innych technologiach stosowanych w ramach serwisu dlaStudenta.pl i jego Partnerów. Dane zbierane są w celach marketingowych, obejmujących analitykę oraz personalizowanie ofert i innych usług.

NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie moich danych (w tym danych osobowych) zapisanych w plikach cookies i ewentualnych innych technologiach stosowanych w ramach serwisu dlaStudenta.pl i jego Partnerów. Dane zbierane są w celach marketingowych, obejmujących analitykę oraz personalizowanie ofert i innych usług.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Portalu internetowego działającego pod domeną www.pracenazlecenie.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików "Cookies".
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Pure Media Sp. z o.o. we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/14, NIP: 8982217477, REGON: 363752718, adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl, zwany dalej Administratorem.
 3. Użytkownik zakładając konto na portalu i korzystając z usług na nim dostępnych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom realizację usług na portalu, w tym także możliwość założenia Konta użytkownika i korzystania z dodatkowych możliwości i funkcji, np. dodawanie ogłoszeń.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne w celu realizacji usług dostępnych na Portalu oraz w celach księgowych tj. :
  a) prowadzenia Konta użytkownika,
  b) publikacji ogłoszeń,
  c) wystawiania dokumentów księgowych.
 3. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników, którzy założyli konto na portalu:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania (województwo i miasto),
  c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  d) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  e) numer telefonu.
 4. Administrator oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.
 5. W ramach prowadzenia statystyk i pomiaru ruchu prowadzone jest także automatyczne zbieranie danych, takich jak m.in. adres IP użytkownika, adres URL, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, czas spędzony na witrynie, data i godzina korzystania z Serwisu, liczba kliknięć, rodzaj systemu operacyjnego czy rozdzielczość ekranu.
 6. Podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez użytkownika oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym na potrzeby badań analitycznych w celach marketingowych, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń.
 7. Na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będziemy przetwarzać dane dla celów dowodowych i archiwalnych, a w przypadku danych zbieranych automatycznie - celem zapewnienia jakości funkcjonowania Serwisu oraz wszystkich jego funkcjonalności. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach analitycznych (analiza ruchu w naszym Serwisie).

§3 Polityka "Cookies"

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Portalu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. W każdej chwili można wycofać zgodę na instalowanie cookies i podobnych technologii. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

§4 Informacje zawarte w logach dostępowych

 1. Administrator, podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbiera informacje dotyczące korzystania z Portalu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.
 2. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§5 Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania, a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej rodo@pracenazlecenie.pl.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług (np. dodawaniem ogłoszeń na portalu) przez Administratora.
Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio dodane