Jesteś tutaj:Pracenazlecenie.plPolityka prywatności

Polityka prywatności "PraceNaZlecenie.pl"

Polityka prywatności portalu internetowego (obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

Twoje zgody

Zaznacz zgodę, aby otrzymywać treści dostosowane do Twoich potrzeb. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli zbierać danych o Twojej aktywności i dostosować portalu do Twoich potrzeb.


I. Informacje ogólne

1. Operatorem Portalu Pracenazlecenie.pl jest Pure Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-202), ul. Księcia Witolda 49/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000602723; posiadająca REGON: 363752718, NIP: 8982217477.

2. Portal prowadzony jest na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego pod adresem URL: www.pracenazlecenie.pl

3. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w postaci imienia, nazwiska, loginu, adresu e-mail, adresu IP, miejsca zamieszkania i wieku Użytkowników i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

4. Dane osobowe podawane w formularzu na landingpage’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


II. Informacja o plikach cookies i pozyskiwaniu informacji o użytkownikach

1. Portal korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez Portal i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu oraz przeznaczone są do korzystania z Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Portalu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) zapamiętania odwiedzin Użytkownika na Portalu i preferencji Użytkownika dotyczących Portalu (m.in. język Portalu, jego kolor, układ, rozmieszczenie treści);
b) umożliwienia korzystania z konta na Portalu i utrzymania po zalogowaniu sesji Użytkownika Portalu na każdej podstronie Portalu bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła;
c) określenia profilu Użytkownika w celu prezentacji materiałów reklamowych w sposób uwzględniający zainteresowania czy miejsce zamieszkania Użytkownika;
d) monitorowania i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” i „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki ułatwiające korzystanie z często odwiedzanych stron internetowych. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach zawartych w plikucookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Portalu wykorzystywane są ponadto następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Oprogramowanie stosowane do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mają możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies i mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, określenie ustawień dla różnych rodzajów plików cookies czy zarządzania plikami cookies w odniesieniu do pojedynczych, wybranych stron internetowych. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na Portalu.

11. Operator Portalu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach internetowych Portalu.

 

III. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach i innych informacji

1. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkownika w postaci jego imienia, nazwiska, loginu, adresu e-mail, adresu IP, miejsca zamieszkania i wieku, następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zalogowanie się lub skorzystanie przez Użytkownika z jakiejkolwiek usługi dostępnej na Portalu. 

2. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Portalu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług drogą elektroniczną.

3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 

4. Dane osobowe Użytkownika w postaci jego wieku zbierane są i wykorzystywane jedynie dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

IV. Udostępnianie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pure Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-202), ul. Księcia Witolda 49/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000602723; posiadająca REGON: 363752718, NIP: 8982217477 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Każdy Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc pod adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl

4. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu są przetwarzane przez Administratora na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zalogowania się lub skorzystania przez Użytkownika z jakiejkolwiek usługi dostępnej na Portalu oraz w zakresie i  w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu są przetwarzane przez Administratora również w celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić i być dochodzone roszczenia związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną, w tym w celach archiwalnych.

8. Dane osobowe Użytkowników zostaną ujawnione osobom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione również osobom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, marketingowej.

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu mogą być przetwarzane przez Administratora także w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

12. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Administrator danych osobowych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych zebranych przez Portal organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do żądania udostępnienia danych osobowych.

14. Administrator wdrożył Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu.

2. Operator Portalu może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zachęcamy Użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Bezpłatne oferty pracy i ogłoszenia lokalne