środa, 30 czerwca 2021, 16:00

Z czego składa się praca licencjacka?

Zobacz, jakie niezbędne elementy powinna zawierać Twoja praca licencjacka. Czy wiesz, czemu są one konieczne w pracy licencjackiej?
Praca licencjacka

Dla wielu osób praca licencjacka może się wydawać dużym wyzwaniem, szczególnie jeżeli dopiero zaczyna ona przygodę ze studiami. Ze względu na swoją dużą objętość stron, może ona straszyć studentów już od pierwszego roku. Aby dobrze zaplanować swoją pracę i zminimalizować stres związany z pisaniem, warto wiedzieć, z jakich elementów powinno się ona składać. Pozwoli nam to na dokładne rozpracowanie sobie jej czasie, przez co nie będzie ona powstawać na ostatnią chwilę.


Instrukcja licencjatu na stronie Uniwersytetu

Będąc studentem rozpoczynający swoją pracę licencjacką, warto sprawdzić na samym początku stronę Uniwersytetu, na który uczęszczamy. Powinna ona zawierać instrukcję w specjalnej przeznaczonej na to rubryce dotyczącej obrony dyplomowej. Często instytucje naukowe podają tam między innymi informacje dotyczące długości pracy, rodzaju oprawy, to jak wstawić zakończoną pracę do systemu ADP, oraz między innymi, jakie dokumenty należy złożyć w dziekanacie przed samą obroną.


Elementy pracy licencjackiej

Niezależnie od uczelni, prace dyplomowe składają się z kilku stałych elementów, które muszą wejść w jej skład. Są to:

  • strona tytułowa,
  • abstrakt,
  • spis treści,
  • wstęp,
  • rozcięła oraz podrozdziały,
  • zakończenia,
  • bibliografia,
  • indeks.


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Strona tytułowa to pierwsza rzeczy, jaką zobaczy osoba przeglądająca nasz licencjat tuż po okładce. Powinny się na niej znaleźć takie informacje jak nazwa Uniwersytetu, na który uczęszczamy, tytuł pracy, imię i nazwisko jej twórcy, jego numer albumu, imię i nazwisko promotora, rok akademicki oraz miasto, w którym znajduje się nasza uczelnia. Częstym wymaganiem, które zostało wprowadzone, jest jej przetłumaczenie na język angielski w dokładnie w tym samym ustawieniu w sobie języku polskim.


Abstrakt licencjatu

Abstrakt jest to część strony zawierającej opis bibliograficzny pracy dyplomowej. Ma stanowić pewną wskazówkę, która powie czytelnikowi, o czym dokładnie jest napisana przez nas praca. Dzięki temu będzie mógł się on zastanowić czy jest to źródło informacji, którego właśnie potrzebuje. Na tej samej stronie powinniśmy również zamieścić słowa kluczowe, które również pomogą identyfikacji rozpatrywanego przez nas problemów pracy.


Spis treści pracy

Spis treści to jeden z elementów, który powstaje na sam koniec pracy. Zawiera on spis wszystkich rozdziałów, które w niej zawarliśmy. Jego zadaniem jest pomoc czytelnikowi w nawigacji po licencjacie oraz w znalezieniu potrzebnych informacji, które się w nim znajdą. Pokazuje to, jak istotne jest odpowiednie nazwanie części dokumentu.


Wstęp licencjatu

Wstęp licencjatu to również jeden z elementów, który często piszemy na sam koniec pracy. Pozwala nam on przedstawić zawarte w licencjacie problemem przykłady oraz źródła, z których korzystaliśmy w celu z badania przez nas postawionej tezy no hipotezy w samym tytule pracy. Ma on najczęściej od 2 do 3 stron i pełni formę rozbudowanego streszczenia.


Rozdziały i podrozdziały pracy licencjackiej

Głównym elementami naszej pracy, w których powinniśmy rozwinąć przedstawiony przez nas problem, a także badania, które zostały stworzone w jego zakresie oraz przykłady, na których będziemy się opierać i ich analiza są właśnie rozdziały i podrozdziały. Licencjat powinien posiadać przynajmniej 3 rozdziały, które będą w stanie wyczerpująco wyjaśnić badane zjawisko. Konieczne jest, aby zamieścić w nich analizę przykładów, na których będzie się opierał nasz licencjat, oraz przedstawić odpowiednie badania i definicje pozwalające zgłębić dany temat.


Zakończenie

Zakończenie to fragment naszego licencjatu, w którym powinniśmy podsumować wszelkie nasze przemyślenia związane przedstawionym problemem. Powinien on zwrócić uwagę no przydatne treści, z których korzystaliśmy, które pomogły nam dotrzeć do danych wniosków. Jest to pewnego rodzaju streszczenie całej pracy, ponieważ, powinno ono podsumowywać każdy rozdział po kolei przynajmniej w paru zdaniach.


Bibliografia

Na samym końcu pracy powinny znaleźć się bibliografia źródeł, z których korzystaliśmy podczas pisania licencjatu. W momencie, w którym czytelnik będzie chciał zgłębić dany temat, znajdzie on spis źródeł, do których może zajrzeć, aby zdobyć niezbędne informacje. Bibliografia jest również pewnym potwierdzeniem, że przedstawione w pracy dyplomowej  informacje, nie są zmyślone, lecz oparte na przeprowadzanych wcześniej badaniach.


Indeks

Wyróżniamy różna rodzaje indeksu: osobowy, rzeczowy, tytułowy, czy geograficzny. Stanowią one część aparatu pomocniczego publikacji, dzięki którym czytelnik będzie mógł znaleźć interesującego osoby lub pojęcia w naszej pracy. Licencjat powinien zawierać przynajmniej jeden indeks a osoba, która go pisze, ma dowolność wyboru, jakiego rodzaju mam być.

Chociaż raczej licencjacka składa się z wielu elementów, to ich opis wskazuje na to, że każdy z nich jest niezbędny, aby stworzyć praktyczną pracę naukową będącą źródłem informacji na wybrany temat. Jeżeli natrafimy na pewne problemy podczas pisania, warto zawsze się zwrócić o pomoc do promotora, który zawsze powinien nam pomóc i naprowadzić na odpowiednią drogę.

fot. cottonbro z Pexels

Warto przeczytać

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane