środa, 26 lutego 2020, 14:36

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Jakie są sposoby rozwiązania umowy przez pracownika i pracodawcę? Dowiedz się, jak prawidłowo napisać wypowiedzenie umowy o pracę oraz ile wynosi okres wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę to czyn prawny zainicjowany przez pracownika lub pracodawcę, którego celem jest zakończenie stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy rozwiązanie umowy następuje w czterech przypadkach: po upływie czasu, na który została zawarta, poprzez porozumienie stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Okres wypowiedzenia umowy

Długość okresu wypowiedzenia jest zależna od rodzaju umowy i przepracowanego czasu. Dla umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i określony wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy,
 • miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony 3 lata i więcej.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron data zakończenia stosunku pracy jest ustalana wspólnie przez pracownika i pracodawcę.


Pisanie wypowiedzenia umowy – niezbędne informacje

Przepisy nie określają formy wypowiedzenia, jednak najbardziej zalecane jest złożenie pisemnego oświadczenia. Powinny w nim znaleźć się następujące informacje:

 • miejscowość i data w prawym, górnym rogu,
 • imię, nazwisko i adres pracownika po lewej stronie,
 • dane pracodawcy po prawej stronie,
 • nagłówek (np. Wypowiedzenie umowy o pracę),
 • informacje o wypowiadanej umowie (data i miejsce podpisania, nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, długość okresu wypowiedzenia),
 • przyczyna wypowiedzenia (pracownik może, ale nie musi jej zawrzeć),
 • zwrot grzecznościowy oraz własnoręczny, czytelny podpis po prawej stronie,
 • data i podpis osoby, która przyjęła wypowiedzenie po lewej stronie.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Artykuł 55 Kodeksu pracy przewiduje 2 przypadki, w których pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Pierwszym powodem, który daje ku temu podstawę, jest nieprzeniesienie pracownika do pracy dostosowanej do jego stanu zdrowia i kwalifikacji w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim.

Druga przesłanka wskazana w ustawie to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę, takich jak brak wypłaty wynagrodzenia czy nieopłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

fot. Pixabay.com

Warto przeczytać

 • 45206c5e9fbedf5f6623b25959747949446_350x200
  Czy nocleg na koszt firmy jest przychodem pracownika?

  Czy pracodawca musi pobierać PIT od kosztów zakwaterowania pracowników? Co jeśli koszty te przekraczają limit 500 zł określony w ustawie o PIT? Co na ten temat mówi Naczelny Sąd Administracyjny? »

 • 814d1684f4cc34958a3a8f88f98e0d2011c_350x200
  Jak napisać list motywacyjny?

  Chcesz zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy i dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną? Dowiedz się, jak prawidłowo napisać list motywacyjny, by nie wylądował w koszu z innymi, lecz był środkiem do osiągnięcia celu. »

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane