środa, 15 lutego 2017, 13:47

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest uznawany za jedną z najlepszych i najbardziej innowacyjnych uczelni specjalistycznych w Polsce. Co roku jego mury opuszcza około 2500 absolwentów.
Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Doceniany jest za wysoką jakość nauczania na kierunkach przyrodniczo- technicznych, prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych, a także aktywną działalność na rzecz rozwoju regionu oraz gospodarki krajowej.

Historia uczelni

Jako oficjalną datę powstania wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego podaje się rok 1951, kiedy to z funkcjonującej od 1945 roku we Wrocławiu połączonej uczelni rolniczej i politechniki wyłoniła się samodzielna Wyższa Szkoła Rolnicza. Przeszło 20 lat później, w 1972 r. zmieniono jej nazwę na Akademię Rolniczą. Aktualna nazwa uczelni obowiązuje od 2006 roku.

Choć wrocławski Uniwersytet Rolniczy obchodził niedawno swoje 65-lecie powstania, tak naprawdę jego korzenie sięgają aż XIX wieku i związane są z powstałą wówczas na terenie Galicji lwowską Wyższą Szkołą Rolniczą. Po II wojnie światowej, gdy Polska na podstawie ustaleń w Jałcie utraciła Kresy Wschodnie, to właśnie pochodząca ze Lwowa polska kadra akademicka zasiliła wrocławską uczelnię, wzbogacając ją o bogaty dorobek naukowy i intelektualny.

Współczesny obraz uniwersytetu
Dzisiejszy Uniwersytet Rolniczy we Wrocławiu jest prężnie rozwijającą się uczelnią, oferującą możliwość kształcenia się na 27 kierunkach studiów, które dostosowywane są do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wśród nich jest wiele kierunków związanych z postępem technologicznym w rolnictwie (np. biotechnologia stosowana roślin, bioinformatyka) oraz odpowiadających na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw z branży rolno- spożywczej (np. agrobiznes, także w ramach studiów MBA). Aby swoim absolwentom zapewnić jak najlepsze przygotowanie do pracy we współczesnym rolnictwie, wrocławska uczelnia rolnicza oferuje również możliwość nauki w języku angielskim oraz wprowadza przedmioty związane z przedsiębiorczością, ekonomią, a nawet komunikacją społeczną i coachingiem. Dodatkowo zapewnia bogatą ofertę praktyk w kraju i za granicą, a za pośrednictwem Biura Karier aktywnie wspiera swoich absolwentów w znalezieniu atrakcyjnej pracy lub stażu.

W celu zapewnienia najwyższej jakości i standardów kształcenia na poziomie europejskim wrocławska uczelnia nieustannie rozbudowuje i unowocześnia swoje zaplecze dydaktyczne, a także kładzie duży nacisk na projekty badawcze oraz współpracę międzynarodową. Dzięki wielu ambitnym projektom jest dzisiaj w czołówce polskich liderów innowacyjności, o czym świadczy duża liczba przyznanych patentów, owocna współpraca z Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

Nieustanne uatrakcyjnianie oferty dydaktycznej, inwestycje w rozbudowę zaplecza i infrastruktury oraz duży nacisk na innowacyjne badania naukowe to najważniejsze atuty Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Renoma uczelni przyciąga co roku przeszło 8 tysięcy kandydatów, którzy chcą zdobyć wykształcenie w wiodącym ośrodku naukowym w Polsce.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez www.upwr.edu.pl - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Źródło: ip

Warto przeczytać

  • 85b7c799290c152f460653cd27fc5de2c0d_350x200
    Nauka języka angielskiego online – wady i zalety

    Dobra znajomość języka angielskiego staje się coraz bardziej powszechna i stanowi pewnego rodzaju standard na przykład podczas poszukiwania pracy. Nie każdy miał możliwość nauki angielskiego w szkole, dlatego z pomocą przychodzą kursy i nauka online. »

  • 9a79e51c8cbd8eb89e287f129da301b3f67_350x200
    Szybkie czytanie i trening pamięci – techniki i ćwiczenia

    Nauka w szkole, studia czy nowe wiadomości i obowiązki w pracy, niejednokrotnie wymagają dużego skupienia i przyswojenia szerokiego zakresu materiału w szybkim czasie. Pomocne okazują się wówczas szybkie czytanie oraz treningi pamięci, na czym to polega? »

Zobacz również

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane