piątek, 17 kwietnia 2020, 13:18

Urlop ojcowski – opłaty i wynagrodzenie

Czym jest urlop ojcowski? Dowiedz się, kto może go dostać i jakie są jego warunki.
Urlop ojcowski - opłaty i wynagrodzenie

Każdy świeżo upieczony tata ma prawo skorzystać z dwóch płatnych dni urlopu okazjonalnego z okazji przyjścia na świat jego potomka. To jednak nie jedyne dni wolne, które mu się należą. Zgodnie z artykułem 182. Kodeksu Pracy, pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje także urlop ojcowski, przyznawany z tytułu przysposobienia lub urodzenia mu się dziecka. Jest on niezależny od innych urlopów (także macierzyńskiego), ale jeśli nie zostanie wykorzystany – przepada. 


Wniosek o urlop ojcowski – kiedy go złożyć?

Pracodawca ma obowiązek udzielania urlopu ojcowskiego do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca lub 7 roku życia (w przypadku przysposobienia). Pisemny wniosek z wskazaniem okresu, na jaki ma zostać on udzielony (nie mniej niż 7 dni) należy złożyć maksymalnie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. W załącznikach powinny znaleźć się takie dokumenty jak:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub jego kopia)/kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka,
  • oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z urlopu ojcowskiego,
  • kopia prawomocnej decyzji sądu o odroczeniu obowiązku szkolnego, jeśli takowa zapadła.


Zasiłek macierzyński – ile wynosi?

Urlop ojcowski jest finansowany z funduszu chorobowego ZUS. Zasiłek macierzyński wynosi 100% wymiaru zasiłku, a jego wysokość jest uzależniona od wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia. Co ważne, w tym samym czasie może pobierać go zarówno matka jak i ojciec dziecka.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński – czym się różnią?

Obydwa urlopy przysługują tylko ubezpieczonym mężczyznom. Urlop ojcowski trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych i może zostać podzielony na dwie części. Z kolei wymiar urlopu tacierzyńskiego jest uzależniony od wymiaru macierzyńskiego wykorzystanego przez matkę. Kobieta może ona zrzec się go najszybciej po upływie 14 tygodni od jego rozpoczęcia, przy czym musi być zachowana ciągłość w opiece nad dzieckiem, a więc ojciec przejmuje obowiązki od razu po matce.

źródło: Pixabay.com

Warto przeczytać

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane