Jesteś tutaj:Pracenazlecenie.plAktualnościRozdział końcowy w pracy dyplomowej

Rozdział końcowy w pracy dyplomowej

  • piątek, 20 maja 2016, 10:49
Image Description

Udało ci się już uporać z napisaniem głównej części pracy licencjackiej lub magisterskiej? Na koniec czeka się nie mniej ważne zadanie. Zakończenie pracy jest często bagatelizowane, należy jednak wystrzegać się takiego podejścia.


W ostatniej części pracy dyplomowej zwięźle odnosimy się do wybranego tematu, problemu  oraz tego czy  cel został osiągnięty. Następnie prezentujemy wyniki naszych badań, raz jeszcze omawiamy hipotezy: należy ostatecznie zweryfikować czy przypuszczenia potwierdziły się lub nie oraz wyjaśnić dlaczego osiągnęliśmy taki wynik. Uzyskamy zamkniętą, przejrzystą kompozycję pracy, jeśli potwierdzimy lub zanegujemy hipotezy postawione we wstępie.

Dobre zakończenie nie powinno być ogólne i nie może być chaotyczne. Idealnie jest, gdy przedstawione wnioski są szczegółowe, jednak objętość wypowiedzi jest proporcjonalna względem całej pracy. Częstym błędem piszących jest mylenie zakończenia ze streszczeniem. Jednak nie referujemy całości pracy a wyciągamy konkretną konkluzję z przeprowadzonych badań i  poszczególnych rozdziałów pracy. Nie mogą być to jednak całkowicie nowe wnioski, tylko odwołujące się do tego, co już zawarłeś wcześniej. Mimo że pozornie wydaje się to błędem, dobrze jest powtórzyć oraz zebrać w całość wyniki z poszczególnych rozdziałów. Jeśli w toku badań pojawiły się jakiekolwiek nieoczekiwane problemy, należy o nich napisać.

Rozdział końcowy pracy dyplomowej może również zachęcać do dalszych badań w temacie oraz być bazą do kontynuowania pracy podczas kolejnych etapów edukacji.

Bezpłatne oferty pracy i ogłoszenia lokalne