wtorek, 29 czerwca 2021, 12:10

Rodzaje urlopów w pracy - najważniejsze informacje

Jesteś zatrudniony o umowę o pracę? Zobacz, jakie prawa ci przysługują w związku z braniem dni wolnych.
Rodzaje urlopów

Pojawienie się cieplejszych temperatur często powoduje, że coraz częściej myślimy o nadchodzącym urlopie. Pracując cały rok, należy nam się chwila odpoczynku, podczas którego będziemy mogli między innymi skorzystać z dobrej pogody na dworze. Istnieją różne rodzaje urlopu, które należy się osobom pracującym, w zależności od różnych sytuacji. Na czym one tak dokładnie polegają?


Czym jest urlop?

Urlop to świadczenie przysługujące pracownikowi, który zawarł umowę o pracę na podstawie ustawy dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy. O prawie do niego wspomina również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Ważnym faktem jest to, że tego typu dni wolne przysługują tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Oznacza to, że inni pracujący na podstawie pozostałych umów cywilnoprawnych jak zlecenie, czy o dzieło, nie mogą skorzystać z takiej opcji.


Rodzaje urlopów w pracy

Wyróżniamy różnego rodzaju urlopy, którego przysługują pracownikom. Mogą być one:

  • Wypoczynkowe,
  • Okolicznościowe
  • Rodzicielskie,
  • Szkoleniowe,
  • Na żądanie
  • Bezpłatne.


Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie, które gwarantuje nam prawo. Ma on na celu sprawić, że po spędzeniu tych paru dni wolnych, pracownik wróci pełen sił, zmotywowany i wypoczęty wróci do firmy. Istotnym faktem jest również to, że osoba zatrudniona nie może zrezygnować z tego prawa. Wymiar urlopu zwiększa się proporcjonalnie wraz z ilością przepracowanych lat. Osoby, która była członkiem w firmie mniej niż 10 lat ma do dyspozycji 20 dni do wykorzystania. Oznacza to, że za każdy miesiąc pracy, pracownik utrzymuje lekko ponad dzień wolnego. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy ktoś już pracuje ponad 10 lat. Mają oni do dyspozycji wtedy 26 dni zgodnie z art. 154 Kodeksu prawnego. Oczywiście, mowa tu o pełnym wymiarze pracy. Tym którzy pracują na pół etatu, przysługuje 10 dni wolnego.


Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to kolejny rodzaj wolnego, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. W zależności od okoliczności przyznawana jest różna liczba wolnych dni. Pozwala to pracownikowi ważnych wydarzenia życiu bez większych konsekwencji w pracy. Osoba, która pragnie skorzystać z tego typu opcji no obowiązek informować o tym swojego pracodawcę, z wyprzedzeniem. Jedynym wyjątkiem są nagłe wydarzenia jak na przykład śmierć bliskiego.

Urlop okolicznościowy na różne wymiary w zależności wydarzenia. Mogą być to:

  • śluby,
  • narodziny dziecka,
  • zgon i pogrzeb bliskiej osoby,
  • opieka nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia.

W przypadku ślubu pracownika lub sytuacji, kiedy urodzi mu się dziecko lub zginie: jego małżonek, potomek, ojciec, matka, ojczym lub macocha przysługują 2 dni wolnego. Jeżeli ma odbyć się ślub dziecka osoby pracującej lub zginie jego siostra, brat, teściowa, teść, babcia, dziadek albo inna osoba, która była na utrzymaniu pracownika, dostanie on jeden 1 wolnego.  W sytuacji dotyczącej tylko opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14 roku życia, po zadeklarowaniu tego faktu w zakładzie pracy, rodzic dostanie 2 dni wolnego.

Ciekawym faktem jest również to, że wykorzystanie urlopu okolicznościowego, nie musi się odbywać w dniu zdarzenia. Pracownik może z niego skorzystać w inny dzień, który jest bezpośrednio związany z tymi zdarzeniami.


Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to kolejny rodzaj dni wolnych, z których może skorzystać pracownik. Ma on na celu spowodować, że rodzice będą w stanie zbudować więź z nowo narodzonym dzieckiem. Przysługuje on zarówno matce tak jak i ojcu, którzy będą mogli z niego korzystać w tym samym czasie, jeśli ich łączny wymiar nie przekroczy liczby 32 – 34 tygodni. Jego długość zwiększyła się również wraz z ilością dzieci urodzony podczas porodu.


Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy przysługuje osobie pracującej chcącej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Podjęcie tego typu działań musi się odbyć zgodą pracodawcy, który może być również jego inicjatorem. Pracownikowi przysługuje 6 dni wolnego, jeżeli przystępuje on do egzaminu eksternistycznych, maturalnych lub tych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Za to dostanie on 21 dni wolnego, jeżeli znajduje się na ostatnim roku studiów i przygotowuje się do napisania i obrony pracy dyplomowej.


Urlop na żądanie

Według Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika, który nie będzie wynosił więcej niż 4 dni w r roku kalendarzowym. Najpóźniej możesz zgłosić chęć wolnego w momencie pierwszego dnia jego trwania, musi zostać zaakceptowany pracodawcę.


Urlop bezpłatny

Ostatnim rodzajem jest urlop bezpłatny. Może on zostać udzielony pracownikowi tylko na jego wniosek. Podczas trwania tych dni wolnych, osoba jest zwolniona z praw i obowiązków, które posiada pracownik. Tego typu dokument musi być złożony w formie pisemnej. Udzielony urlop bezpłatny nie ma limitów, może on trwać parę tygodni, miesięcy, czy lat. Podczas niego pracownik nie dostaje wynagrodzenia oraz ma ono wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Warto, jednak pamiętać, że osoba, którą skorzysta z tej opcji, po jej ukończeniu naprawo wrócili do pracy.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

fot. Asad Photo Maldives from Pexels

Warto przeczytać

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane