Jesteś tutaj:Pracenazlecenie.plAktualnościPraca nauczyciela akademickiego - ścieżki rozwoju na uczelni wyższej

Praca nauczyciela akademickiego - ścieżki rozwoju na uczelni wyższej

  • niedziela, 26 września 2021, 13:53
Image Description

Możliwości rozwoju po zakończeniu studiów magisterskich jest wiele. Jedną z nich oferuje sama uczelnia wyższa pozwalająca na podjęcie pracy i prowadzenie swoich badań naukowych. Ile zarabia nauczyciel akademicki?


Studia są często planem osób, które kończą liceum lub technikum. Wybranie odpowiedniej ścieżki, jest koniecznym wyborem, przed którym staje każdy młody człowiek, chcąc zdobyć wykształcenie wyższe. Są osoby, dla których trzy lata dodatkowej edukacji są wystarczające wraz z osiągnięciem tytułu licencjata lub inżyniera, jednak są też tacy studenci, którzy pragną kontynuować swoją edukację, aby móc później ukończyć edukację na poziomie magistra, a nawet doktora. Co ciekawe wielu młodych ludzi nie ma świadomość, że ich przygoda z uniwersytetem musi się kończyć na tym etapie. Jak wygląda praca na uczelni wyższej i jakie są na niej ścieżki kariery?

Ścieżki rozwoju kariery na uczelni wyższej

Praca na uniwersytecie może być odpowiedni miejscem dla osób, które dalej chcą rozwijać swoją wiedzę i dzielić się z nią innymi. Oczywiście, aby móc być częścią uczelni od zupełnie innej strony należy spełnić wymagania, które określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z tymi zasadami pracownicy uczelni mogą zostać zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy lub pracownic niebędący nauczycielami na uniwersytecie. To właśnie taka struktura organizacji wpływa na to, że możemy ciągle się edukować pod okiem specjalistów z danej dziedziny.

Na czym polega praca nauczyciela akademickiego?

Nauczyciel akademicki to osoba, do której obowiązków należy prowadzenie zajęć studentom, czy też sprawowanie opieki nad ich pracami licencjackimi, magisterskimi czy doktorskimi. Może ona także egzaminować osoby uczące się na uniwersytecie, czy też ma ona możliwość prowadzenia sowiej własnej pracy naukowo badawczej. Według prawa nauczycieli akademickich możemy podzielić na:

  • pracowników badawczo-dydaktycznych,
  • pracowników dydaktycznych,
  • pracowników naukowych.

Obowiązki pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

Pierwsze dwie grupy charakteryzuje to, że osoba do nich należąca ma możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych studentom, za to pracownicy naukowi skupiają się jedynie na prowadzeniu prac naukowo-badawczych. Nauczyciel akademicki może być zatrudniony na takich stanowiskach jak: profesor, profesor uczelni, adiunkt, czy też asystent. Nie wiele osób jest jednak świadomych, że posiadając jedynie tytuł magistra, można się ubiegać o stanowisko asystenta. Dopiero po ukończeniu studiów doktorskich, taka osoba może zostać adiunktem. Aby piąć się po kolejnych szczeblach kariery na uniwersytecie, należy dobyć obowiązkowo tytuł profesora oraz także należy się wyróżnić spośród tłumu, dzięki swoim wybitnym osiągnięciom naukowym i dydaktycznym.

Pokazuje to, że oprócz prowadzenia swoich własnych badań naukowych, nauczyciele akademiccy są zobowiązani do kształcenia i wychowywania studentów oraz doktorantów. Dokładny zakres obowiązków jest jednak ustalany przez rektora. Co ciekawe praca nauczyciela akademickiego może być wykonywana na terenie uczelni lub poza nią.

Wynagrodzenia nauczycieli akademickich na uczelniach wyższych

Warto zauważyć, ze wynagrodzenia pracowników uczelni są określane ustawowo. W zależności od przyjmowanego stanowiska i posiadanego tytułu liczby te mogą znacząco się od siebie różnić. W przypadku profesora na uczelni publicznej suma ta będzie wynosić 6410 zł brutto. Według ustawy dotyczącej podwyżek nauczycieli na uczelniach wyższych pensja każdego innego nauczyciela akademickiego musi wynosić minimum 50% tej sumy.

Przywileje nauczyciela akademickiego

Dodatkowo nauczyciele akademiccy posiadają przywileje w związku z pracą na uczelni wyższej. Jednym z nich jest m.in. roczny urlop, który można zdobyć po 10 latach pracy na uczelni w celu podratowania zdrowia. Pracownik może także wziąć wolne od pracy: płatne lub bezpłatne, dla celów naukowych lub artystycznych, a także naukowcy akademiccy posiadają zasiłek na zagospodarowanie, który występuję na rozpoczęciu pracy. Jest on równy dwumiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu, jakie otrzymałby dana osoba.

fot. Vanessa Garcia z Pexels

Źródło: wikipedia.org, pracuj.pl

Bezpłatne oferty pracy i ogłoszenia lokalne