poniedziałek, 09 marca 2020, 12:36

Praca licencjacka – jak sporządzić bibliografię

Dowiedz się, z jakich elementów składa się opis bibliograficzny oraz jak prawidłowo przygotować bibliografię do pracy naukowej.
Praca licencjacka – jak sporządzić bibliografię

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego jest napisanie i obronienie pracy dyplomowej. Musi mieć ona charakter naukowy, a więc być oparta na literaturze. Jej wykaz powinien znaleźć się w bibliografii załącznikowej, umieszczonej na końcu pracy, po treści zasadniczej.


Co powinna zawierać bibliografia?

Bibliografia to wykaz wszystkich źródeł (książek, aktów prawnych, artykułów, statystyk itp.) cytowanych i wykorzystanych przez autora do napisania pracy naukowej. Umieszczenie jej na końcu pracy dyplomowej jest obowiązkowe, gdyż umożliwia weryfikację jej treści, również pod kątem plagiatu. Ponadto długość spisu bibliograficznego wskazuje na umiejętności i zaangażowanie studenta w opracowywanie tematu, a także jakość pracy. Z tego też powodu w bibliografii nie należy wymieniać pozycji, które stanowiły jedynie inspirację lub mogłyby sztucznie podnieść wartość merytoryczną treści.


Bibliografia - jak szukać źródeł?

Podczas pierwszych seminariów Promotor może poprosić o przygotowanie wstępnej bibliografii, a następnie stworzenie planu pracy licencjackiej. Aby uniknąć kłopotów związanych z brakiem materiałów pasujących do tematu, już na samym początku należy sprawdzić ich dostępność oraz zróżnicowanie. W tym celu warto skorzystać z NUKAT'a - Katalogu Zbioru Polskich Bibliotek Naukowych oraz KaRo - Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich. Ponadto kompletowanie źródeł ułatwią także wyszukiwania poprzez słowa kluczowe oraz bibliografie prac naukowych o podobnej tematye.


Jak stworzyć bibliografię?

Bibliografię tworzy się w sposób podobny do przypisów. Pozycje bibliograficzne powinny być ponumerowane, uporządkowane w sposób alfabetyczny (rzadziej chronologiczny) według haseł autorskich lub tytułowych. Ponadto należy podzielić je według rodzajów źródeł, np.: źródła archiwalne, drukowane, elektroniczne.

Każdy zapis pozycji bibliograficznej powinien zawierać nazwisko autora, pierwszą literę jego imienia, tytuł źródła (zapisany kursywą), nazwę wydawnictwa oraz miejsce wydania i rok wydania. W przypadku artykułów naukowych należy także dodać nazwę magazynu raz numer. Jego poszczególne elementy powinny być rozdzielone przecinkami, a całość stanowić spójną całość (jeden schemat zapisu, taka sama czcionka). np.: Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002.

fot. Pixabay.com

Warto przeczytać

  • 647a9372373f11eb682df26217eb75c74c1_350x200
    Jak znaleźć pracę w Niemczech?

    Jak znaleźć pracę w Niemczech? ⇛ Najpopularniejsze źródła ofert pracy ⇛ Czy do pracy w Niemczech konieczna jest znajomość języka? Zalety pracy. Sprawdź! »

  • 2a374b0ff7834e6d417673dded4fdfd374b_350x200
    Czasowa zmiana miejsca pracy – czy potrzebny jest aneks?

    Od 14 kwietnia firma nasza rozpoczyna inwestycję i część pracowników na okres 2 miesięcy będzie oddelegowana do naszego magazynu oddalonego o 3 kilometrów, gdzie będą przepakowywać palety z naszymi wyrobami. »

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane