środa, 10 sierpnia 2016, 10:59

Lektoraty na studiach – forma egzaminu i zaliczenie języka obcego

Podczas studiów pierwszego stopnia jednym z obowiązkowych elementów planu dydaktycznego jest lektorat z języka obcego. Dowiedz się jak wygląda i na czym polega zaliczenie przedmiotu.
Nauka języka obcego

Jak zapisać się na lektorat, przypisywanie do grup
Po rozpoczęciu roku akademickiego lub podczas pierwszych zajęć, odbywa się test z wybranego przez studenta języka – jego zaliczenie informuje prowadzących o znajomości języka przez rozpoczęciem lektoratów oraz pozwala podzielić studentów na grupy. Istnieje możliwość przepisania się do innej grupy (np. jeśli plan zajęć koliduje nam z innymi zobowiązaniami). Nie można jednak po rozpoczęciu lektoratów zdecydować się na zmianę języka.

Obecność na zajęciach
Obecność na lektoracie jest obowiązkowa. Podobnie jak w przypadku większości przedmiotów, o ilości możliwych nieobecności studenci są informowani podczas pierwszych zajęć. Najczęściej jest to 20% w stosunku do liczby wszystkich godzin. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować niezaliczeniem przedmiotu ze względu na zbyt małą frekwencję.

Czas trwania
Lektoraty w zależności od formy (stacjonarne i zaoczne) oraz programu studiów trwają od dwóch do nawet pięciu semestrów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kierunków filologicznych, podczas których pojawia się więcej języków i niektóre z nich towarzyszą studentom podczas całego trwania studiów.

Formy zaliczenia
Podczas lektoratów odbywają się różnego rodzaju sprawdziany wiedzy – kolokwia, kartkówki, prezentacje, odpowiedzi ustne itp. Te oceny cząstkowe decydują o tym, czy student zaliczy dany semestr i będzie mógł kontynuować naukę języka. Niezaliczenie języka może skutkować koniecznością odpłatnej poprawy semestru.

Zaliczenie lektoratów, a certyfikat językowy
Na zakończenie ostatniego semestru lektoratów odbywają się egzaminy potwierdzające wiedzę zdobyta podczas całego toku kształcenia. Najczęściej są one podzielone na część pisemną, odpowiedź ustną, znajomość rozumienia języka oraz prezentację na zadany temat. Pozytywne zaliczenie tych elementów składa się na ocenę końcową. Jej uzyskanie i wpis do indeksu lub systemu USOS równa się ukończeniu przedmiotu.

W przypadku osób, które są studentami kierunków filologicznych lub posiadają już certyfikaty językowe, sytuacja wygląda inaczej. Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązkowych lektoratów, jeśli certyfikaty wraz z odpowiednim udokumentowaniem zostaną zatwierdzone przez władze uczelni lub odpowiednią jednostkę związaną z nauką języków obcych.

Źródło: fot. librestock.com

Warto przeczytać

  • dd17acc5449b3dde10c7514426e5b0a8a9c_350x200
    Sprawdzanie prac dyplomowych – system antyplagiatowy

    Piszesz pracę dyplomową? Dowiedz się, jak działa JSA oraz jak sprawdzić pracę pod kątem plagiatu, by uniknąć oskarżenia o kradzież czyjegoś tekstu. »

  • 2e9850ec64e46d97058e80880429e7c8d37_350x200
    Formy zatrudnienia pracownika w Polsce

    Umowa zlecenie, umowa o pracę, a może umowa o dzieło? Dowiedz się, jakie składki płaci twój pracodawca oraz poznaj wady i zalety poszczególnych form zatrudnienia. »

Zobacz również

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane