wtorek, 04 grudnia 2018, 12:04

Jakie mamy rodzaje umowy o pracę?

Sprawdzamy rodzaje umów o pracę. Zobacz, jakie umowy mogą zawierać pracodawca i pracownik.
Jakie mamy rodzaje umowy o pracę?

Sposób zawierania i rozwiązania umowy o pracę określa dział drugi Kodeksu Pracy. Zanim jednak scharakteryzujemy poszczególne rodzaje umowy o pracę, warto przytoczyć art. 22. § 1. działu drugiego KP:

"Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.".

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi m.in. prawo do płatnego urlopu, minimalne wynagrodzenie (2 250 zł brutto od 1 stycznia 2019), unormowany czas pracy, czy zasiłek chorobowy. Taki rodzaj umowy powinien zawierać: strony umowy, datę zawarcia, określenie rodzaju, czasu i miejsca pracy, wysokość wynagrodzenia i rodzaj umowy o pracę.

W tym momencie warto wymienić, jakie rodzaje umowy o pracy możemy zawrzeć. Główny podział dotyczy rozróżnienia na umowy bezterminowe i terminowe.

Umowy bezterminowe wydają się najbardziej bezpieczne z perspektywy pracownika. Dają większe poczucie bezpieczeństwa ze względu na to, że nie ma określonej daty wygaśnięcia umowy. Okres wypowiedzenia w takich przypadkach zazwyczaj jest dłuższy. W przypadku umowy o pracę rodzajem umowy bezterminowej jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Umowy terminowe można podzielić na umowy na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo i na czas wykonania określonej pracy. Umowa na okres próbny obowiązuje nie dłużej niż 3 miesiące. Umowa na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Ograniczenie czasowe nie występuje natomiast w przypadku umowy na zastępstwo, gdyż jej specyfika polega na tym, że pracownik ma za zadanie zastąpić przez pewien czas innego pracownika, który jest zatrudniony na stałe. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy natomiast nie zawiera dokładnego terminu wygaśnięcia umowy. Dotyczy głównie prac sezonowych lub cyklicznych.

Chcesz się dowiedzieć, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? U nas znajdziesz wskazówki i porady.

fot. pixabay.com/skeeze

Warto przeczytać

  • 275dacb7105b192a554248063e24e1e216c_350x200
    Kindergeld – wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat

    Na czym dokładnie polega Kindergeld? Ile wynosi wysokość tego zasiłku? Jak długo należy czekać na przyznanie świadczenia? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedzi nie tylko na powyższe pytania. »

  • a0f2dbcf32ed08ae52d00cd1bdb5df7025a_350x200
    Kto może wystawiać faktury VAT marża?

    Faktura VAT marża jest szczególnym dokumentem, z którym wiążą się odrębne procedury rozliczania podatku VAT. »

Zobacz również

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane