wtorek, 04 grudnia 2018, 12:04

Jakie mamy rodzaje umowy o pracę?

Sprawdzamy rodzaje umów o pracę. Zobacz, jakie umowy mogą zawierać pracodawca i pracownik.
Jakie mamy rodzaje umowy o pracę?

Sposób zawierania i rozwiązania umowy o pracę określa dział drugi Kodeksu Pracy. Zanim jednak scharakteryzujemy poszczególne rodzaje umowy o pracę, warto przytoczyć art. 22. § 1. działu drugiego KP:

"Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.".

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi m.in. prawo do płatnego urlopu, minimalne wynagrodzenie (2 250 zł brutto od 1 stycznia 2019), unormowany czas pracy, czy zasiłek chorobowy. Taki rodzaj umowy powinien zawierać: strony umowy, datę zawarcia, określenie rodzaju, czasu i miejsca pracy, wysokość wynagrodzenia i rodzaj umowy o pracę.

W tym momencie warto wymienić, jakie rodzaje umowy o pracy możemy zawrzeć. Główny podział dotyczy rozróżnienia na umowy bezterminowe i terminowe.

Umowy bezterminowe wydają się najbardziej bezpieczne z perspektywy pracownika. Dają większe poczucie bezpieczeństwa ze względu na to, że nie ma określonej daty wygaśnięcia umowy. Okres wypowiedzenia w takich przypadkach zazwyczaj jest dłuższy. W przypadku umowy o pracę rodzajem umowy bezterminowej jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Umowy terminowe można podzielić na umowy na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo i na czas wykonania określonej pracy. Umowa na okres próbny obowiązuje nie dłużej niż 3 miesiące. Umowa na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Ograniczenie czasowe nie występuje natomiast w przypadku umowy na zastępstwo, gdyż jej specyfika polega na tym, że pracownik ma za zadanie zastąpić przez pewien czas innego pracownika, który jest zatrudniony na stałe. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy natomiast nie zawiera dokładnego terminu wygaśnięcia umowy. Dotyczy głównie prac sezonowych lub cyklicznych.

Chcesz się dowiedzieć, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? U nas znajdziesz wskazówki i porady.

fot. pixabay.com/skeeze

Warto przeczytać

  • 8f43b6e72dbe1f2abf7235bdce2239b4722_350x200
    Ile będą zarabiać policjanci w 2019 roku?

    8 listopada 2018 podpisano porozumienie pomiędzy Rządem a przedstawicielami Policji. W wyniku umowy od 1 stycznia 2019 funkcjonariuszy czekają podwyżki wynagrodzeń. Sprawdź, ile policjanci będą zarabiać w nadchodzącym roku. »

  • a2fd2eab716dd86b65156112b9463bcbb99_350x200
    Zasady tworzenia rozdziałów w pracy dyplomowej

    Praca dyplomowa powinna mieć klarowny układ. Jak powinien wyglądać podział na rozdziały? Sprawdź wskazówki, jak stworzyć rozdziały w pracy dyplomowej. »

Zobacz również

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane