wtorek, 04 grudnia 2018, 12:04

Jakie mamy rodzaje umowy o pracę?

Sprawdzamy rodzaje umów o pracę. Zobacz, jakie umowy mogą zawierać pracodawca i pracownik.
Jakie mamy rodzaje umowy o pracę?

Sposób zawierania i rozwiązania umowy o pracę określa dział drugi Kodeksu Pracy. Zanim jednak scharakteryzujemy poszczególne rodzaje umowy o pracę, warto przytoczyć art. 22. § 1. działu drugiego KP:

"Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.".

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi m.in. prawo do płatnego urlopu, minimalne wynagrodzenie (2 250 zł brutto od 1 stycznia 2019), unormowany czas pracy, czy zasiłek chorobowy. Taki rodzaj umowy powinien zawierać: strony umowy, datę zawarcia, określenie rodzaju, czasu i miejsca pracy, wysokość wynagrodzenia i rodzaj umowy o pracę.

W tym momencie warto wymienić, jakie rodzaje umowy o pracy możemy zawrzeć. Główny podział dotyczy rozróżnienia na umowy bezterminowe i terminowe.

Umowy bezterminowe wydają się najbardziej bezpieczne z perspektywy pracownika. Dają większe poczucie bezpieczeństwa ze względu na to, że nie ma określonej daty wygaśnięcia umowy. Okres wypowiedzenia w takich przypadkach zazwyczaj jest dłuższy. W przypadku umowy o pracę rodzajem umowy bezterminowej jest umowa o pracę na czas nieokreślony.

Umowy terminowe można podzielić na umowy na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo i na czas wykonania określonej pracy. Umowa na okres próbny obowiązuje nie dłużej niż 3 miesiące. Umowa na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Ograniczenie czasowe nie występuje natomiast w przypadku umowy na zastępstwo, gdyż jej specyfika polega na tym, że pracownik ma za zadanie zastąpić przez pewien czas innego pracownika, który jest zatrudniony na stałe. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy natomiast nie zawiera dokładnego terminu wygaśnięcia umowy. Dotyczy głównie prac sezonowych lub cyklicznych.

Chcesz się dowiedzieć, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? U nas znajdziesz wskazówki i porady.

fot. pixabay.com/skeeze

Warto przeczytać

  • b7ea64dbe1309e2409a3f979652a83d765c_350x200
    Praca w Czechach – najpotrzebniejsze informacje

    Emigracja zarobkowa to bardzo dobry sposób na poprawienie standardu życia i zarobienie godnych pieniędzy. Za wykonywanie tego samego zawodu niekiedy poza granicami naszego kraju można zarobić o wiele, wiele więcej. »

  • 2c03347ee10693047c22bd7df142144c146_350x200
    Co warto wiedzieć o pracy opiekunki osób starszych w Niemczech?

    W mediach, jak i w prasie coraz częściej można znaleźć oferty pracy dla opiekunek osób starszych. Większość z nich jednak wiąże się z koniecznością wyjazdu poza granice kraju, co nie zraża potencjalnych zainteresowanych. »

Zobacz również

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane