wtorek, 19 maja 2020, 13:12

Jak napisać pracę licencjacką?

Wszystko, co musisz wiedzieć, o pisaniu pracy licencjackiej.
Pisanie pracy licencjackiej

Pisanie pracy licencjackiej, a potem jej obrona, to jedne z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się każdy student na koniec studiów licencjackich I stopnia, jeśli chce zdobyć tytuł licencjata. Zadanie to wymaga od niego nie tylko merytorycznej wiedzy z trzech ostatnich lat nauki, ale także kreatywności, umiejętności logicznego myślenia oraz poprawnego redagowania tekstu.


Wybór tematu pracy licencjackiej

Pierwszym krokiem do napisania każdej z prac dyplomowych jest wybór tematu. Od niego zależy charakter pracy, rodzaj zastosowanych metod oraz obszerność literatury, z którą student musi się zapoznać, a następnie ją wykorzystać. Najlepszy temat będzie łączył w sobie kilka cech. Przede wszystkim musi interesować zarówno studenta jak i Promotora pracy oraz łączyć się z studiowanym kierunkiem. Jednak nawet najciekawsze zagadnienie może przysporzyć wielu zmartwień, jeśli okaże się zbyt ogólne, a dostęp do bibliografii będzie utrudniony.


Wybór Promotora

Wiedząc, w jakim kierunku chcemy zmierzać, możemy wybrać Promotora, który będzie pomagał nam w wyborze literatury, kontrolował pisanie pracy oraz napisze jej recenzję. Ze względu na jego nieocenioną rolę na każdym etapie, powinien być to wykładowca, który nie ma barier komunikacyjnych na poziomie profesor – student oraz wykazuje zainteresowanie tematem. Przy wyborze warto więc kierować się dotychczasowymi doświadczeniami z zajęć oraz opiniami starszych kolegów.


Etapy pisania pracy licencjackiej

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem pisania jest ustalenie planu pracy na najbliższe miesiące. Dzięki niemu będziemy mogli wypracować sobie systematyczność, a ta z kolei z pewnością przełoży się na efekty. Najprostszy konspekt pisania pracy zawiera takie elementy jak: zebranie bibliografii i zapoznanie się z nią, napisanie wstępu, redagowanie poszczególnych części pracy i konsultowanie ich z Promotorem oraz sprawdzenie pracy pod kątem wszelkich błędów.

fot: Pixabay.com

Warto przeczytać

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane