Jesteś tutaj:Pracenazlecenie.plAktualnościEgzamin poprawkowy na studiach - co musisz o nim wiedzieć?

Egzamin poprawkowy na studiach - co musisz o nim wiedzieć?

  • wtorek, 27 lipca 2021, 13:28
Image Description

Wrzesień dla wielu studentów jest równoznaczny z ponownym pisaniem egzaminów końcowych. Zobacz, na czym polega sesja poprawkowa i kto może wziąć w niej udział.


Egzaminy na studiach to nierozłączna część podczas edukacji na uczelniach wyższych. Każdy student co semestr przygotowuje się na test swojej wiedzy, którą nabył w minionym okresie. Rodzaje egzaminów oraz daty, w których się odbywają, mogą wpłynąć na wynik, jaki z nich uzyskamy. Ci, którzy nie zdążą się odpowiednio przygotować na ten szczególny okres w życiu studenta, często muszą ponownie spróbować swoich sił w innym terminie. Na czym dokładnie polega sesja poprawkowa i kto może skorzystać z szansy ponownego podejścia do zaliczenia przedmiotu?


Pierwszy termin zdawania egzaminów na studiach

W ciągu roku akademickiego student będzie musiał sprostać dwóm sesjom poprawkowym. W Polsce występują one w lecie i w zimę na sam koniec danego semestru. W zależności od części roku akademickiego terminy poprawkowe mogą się odbyć tydzień po nieudanym podejściu do pierwszego sprawdzianu wiedzy lub po kilku miesiącach, tak jak to jest w przypadku ponownego pisania egzaminów w semestrze letnim.


Kto może podejść do poprawy egzaminu?

Ze względu na różne sytuacje życiowe oraz długość przygotowywania się do egzaminów końcowych i zakresu materiału, który należało na nie przyswoić, studentowi nie zawsze udaje się przejść przez ten intensywny okres semestru ze zdanymi wszystkimi przedmiotami. Oznacza to, że aby móc kontynuować naukę na uczelni wyższej będzie on musiał ponownie sprostać egzaminowi i zaliczyć go na pozytywną ocenę. W przypadku, w którym student drugi raz nie zaliczy sprawdzianu wiedzy, będą go dotyczyły zasady zdawania przedmiotów w trybie warunkowym, z którym częstą wiążą się koszty finansowe.  


Czym jest sesja poprawkowa?

Sesja poprawkowa to szansa, jaką ponownie dostaje student w momencie, kiedy egzamin końcowy z danego przedmiotu nie pójdzie mu tak, jakby tego chciał, uniemożliwiając jednocześnie opcję zaliczenia zajęć. Tego typu negatywna ocena może się wiązać z problemami ukończenia danego etapu edukacji na uczelni. Na uczelniach najczęściej występuje opcja ponownego napisania egzaminu jedynie raz z danego przedmiotu. Warto pamiętać o tym, że czasem sprawdziany wiedzy pisane w tym drugim terminie nie muszą się mieć tej samej formy co wcześniej. Najczęściej mogą się one pojawić w tych wariantach:

• formy pisemnej: otwartej lub zamkniętej,

• formy ustnej.

Warto pamiętać o tym, że w związku z pandemią egzaminy pisemne i ustne mogą odbywać się w formie elektronicznej ze względu bezpieczeństwa. Dlatego, jeżeli nie będziemy mieć pewności, w jaki sposób mamy poprawić negatywną ocenę z testu, warto skonsultować się z prowadzącym zajęć, aby móc uzgodnić termin i formę zaliczenia.


Co się dzieje, kiedy nie zdamy sesji poprawkowej?

Kiedy nie zdamy sesji poprawkowej, możemy starać się o możliwość powtórnego zaliczenia przedmiotu w kolejnym semestrze. Uzyskanie warunku jest równoznaczne z powtórzeniem niezaliczonego przedmioty w następnym semestrze. Istotną informacją jest to, że dany przedmiot można ponownie zaliczać nie więcej niż dwa razy. Z tego typu rozwiązaniem wiążą się również opłaty za warunek. Każda uczelnia ma swój własny cennik, zależny od kierunku studiów i ilości punktów ECTS związanymi z danymi zajęciami.W momencie, w którym student nie wpłaci określonej sumy pieniędzy związanej z koniecznością ponownego napisania egzaminu, może nastąpić do skreślenia danego osoby z listy osób uczęszczających na uczelnie.


Jak się przygotować do sesji poprawkowej?

Wiedząc, że czeka nas egzamin powtórkowy, warto zacząć się przygotowywać do niego o wiele wcześniej.  W uzyskaniu pozytywnego wyniku może nam pomóc uczęszczanie na każde zajęcia podczas danego semestru. Najlepiej sporządzać notatki na bieżąco, często prowadzący zaznaczają, co może pojawić się na egzaminie i na co zwrócić uwagę przygotowując się na ostateczny test. Warto zwrócić uwagę na pozycje, jakie znajdują się sylabusie przedmiotu. Poszerzenie wiedzy o dodatkowe artykuły pozwoli nam być bardziej biegłym w sprawie, z którą wcześniej mieliśmy problem. Dodatkowo powinniśmy ustalić sobie stałe godziny nauki, podczas których nasza uwaga będzie skoncentrowana jedynie na powtarzaniu i zdobywaniu wiedzy. W takich momentach warto zadbać o odpowiednie warunki do nauki sprawie cisza i spokój.

fot. Louis Bauer z Pexels

Bezpłatne oferty pracy i ogłoszenia lokalne