czwartek, 07 maja 2020, 15:40

Czasowa zmiana miejsca pracy – czy potrzebny jest aneks?

Od 14 kwietnia firma nasza rozpoczyna inwestycję i część pracowników na okres 2 miesięcy będzie oddelegowana do naszego magazynu oddalonego o 3 kilometrów, gdzie będą przepakowywać palety z naszymi wyrobami.
Czasowa zmiana miejsca pracy

Czy w takiej sytuacji powinniśmy zrobić aneks do umowy o czasowej zmianie miejsca pracy, czy może wystarczy informacja pisemna? Zaznaczam, że tym pracownikom pozostałe warunki pracy się nie zmienią.

Czasowa zmiana miejsca pracy pracownika nie wymaga, co do zasady, aneksowania zawartej z nim umowy o pracę.

Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie zależy od tego w jaki sposób pracodawca określił miejsce pracy pracownika w umowie o pracę.

Druga siedziba: w tej samej miejscowości albo poza nią

Jeżeli bowiem z umowy o pracę wynika, że miejscem pracy pracownika jest miejscowość, w której firma ma swoją siedzibę, pracodawca może swobodnie przenosić pracownika z jednej do drugiej komórki organizacyjnej tej firmy. Przy tak określonym miejscu pracy pracodawca może, bez żadnych ograniczeń, polecać pracownikowi wykonującemu, co do zasady, pracę w siedzibie formy, pracę w magazynie. Taka zmiana miejsca pracy może odbyć się na stałe, na określony czas, ale także może być wynikiem każdorazowej decyzji pracodawcy.

Jeżeli jednak z zawartej z pracownikiem umowy o pracę wynika, że miejscem pracy pracownika jest siedziba firmy, pracodawca będzie musiał, chcąc czasowo zmienić miejsce pracy pracownika, uzyskać zgodę pracownika na zmianę miejsca pracy lub wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Określenie miejsca pracy stanowi bowiem jeden z istotnych elementów umowy o pracę.

Co z przeniesieniem na 3 miesiące bez zmiany umowy

Dotychczas przyjmowało się również, że podstawą zmiany miejsca pracy pracownika nie może stać się art. 42 § 4 k.p. Przepis ten statuuje bowiem uprawnienie pracodawcy do przeniesienia pracownika na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym do innej pracy, nie daje zaś prawa do zmiany miejsca pracy pracownika.

Obecnie pojawiają się jednak głosy, że zastosowanie tego trybu w razie przejściowej zmiany miejsca pracy jest dopuszczalne. Wskazuje na to pośrednio wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1995 r. (sygn. akt I PRN 122/94, OSNAPiUS 1995, nr 15, poz. 189), zgodnie z którym pracownik, który nie stawia się do wyznaczonego mu przez pracodawcę na podstawie art. 42 § 4 kp miejsca pracy, położonego w innym mieście, a stawia się do pracy w dotychczasowym miejscu, nie wykazuje zamiaru porzucenia pracy w rozumieniu art. 65 § 1 kp. Dlatego możliwe wydaje się przejściowe przesunięcie pracownika do pracy w innej komórce organizacyjnej zakładu pracy, o ile nie pociąga za sobą obniżenia wynagrodzenia.

Rozwiązanie to nie zawsze będzie jednak możliwe. Wskazać bowiem należy, iż przepis art. 42 § 4 kp wymaga, aby powierzenie innej pracy było podyktowane uzasadnionymi potrzebami zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki organizacyjnej zakładu pracy), do której pracownik jest kierowany.

Mając powyższe na uwadze, a w szczególności przytoczony wyrok Sądu Najwyższego, można stanąć na stanowisku, że pracodawca może, w trybie art. 42 § 4 kp, przenieść pracownika którego miejscem pracy jest siedziba firmy do pracy w magazynie, jeżeli zmiana miejsca pracy pracownika jest uzasadniona potrzebami zakładu pracy. W takim przypadku łączny czas powierzania przenoszonemu pracownikowi pracy w innym miejscu (w magazynie) nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Polecenie zmiany miejsca pracy pracodawca może wydać w każdej formie, nawet ustnie. Nie musi również aneksować umowy o pracę zawartej z pracownikiem.

Więcej porad ekspertów dotyczących zatrudnienia znajdziesz w Portalu Kadrowym w dziale https://www.portalkadrowy.pl/zatrudnianie-552.

Podstawa prawna:
29 § 1, art. 42 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

Artykuł Partnera

fot. Pixabay.com 

Warto przeczytać

  • 243d2fa2d39bcec096b88a6802e99cd7b39_350x200
    Pierwsza praca dla studenta - porady

    Studenckie życie wymaga niestety wielu opłat, przez co wielu młodych dorosłych decyduje się na podjęcie pracy. Jak wybrać odpowiednią branżę i o czym warto pamiętać, składając CV do swojej pierwszej pracy? »

  • 4cd3c9799aa296006ec551ed51ea0ef1533_350x200
    Tarcza antykryzysowa - zmiany od maja 2021

    Sprawdź, jakie zmiany wprowadził rząd 16 kwietnia. Jakie zmiany są przewidziane dla przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 9.0 oraz kto i kiedy będzie mógł starać się o wprowadzone ulgi? »

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane