Pomogę napisać odpowiedź na pismo sądowe, urzędowe

Dodano: wtorek, 17 stycznia 2017, 09:53 | Id ogłoszenia: 52071 | Ogólnopolsko

Kategoria: Inna
Podkategoria: Pismo sądowe
Rodzaj: Przyjmę
Kontakt: skontaktuj się

Treść ogłoszenia:
Witam,
Piszemy odpowiedzi na pisma w sprawach: administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych, prawa pracy oraz sprawach osobistych. Odpowiedzieliśmy na wiele pism powierzonych nam przez klientów m.in. składając odwołania od niekorzystnych decyzji, pisząc zażalenia na postanowienia sądów, prokuratur czy odpowiadając na pozwy.

Pisma wysyłamy wraz z podstawą prawną i ich omówieniem. Np.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

tekst wniosku wraz z Państwa danymi


Podstawa prawna i omówienie:
1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wnosi się do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jego rozpoznanie następuje w trybie nieprocesowym, uregulowanym w art. 669 - 679 k.p.c.
2 stwierdzenie nabycie spadku następuje w drodze postanowienia wyłącznie na wniosek zgłoszony przez uprawnioną osobę; zgodnie z brzmieniem art. 1025 par. 1 zd. 1 kc. sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby, która ma w tym interes. Na podstawie tego przepisu z wnioskiem może wystąpić wspólnota mieszkaniowa będąca wierzycielem spadkobiercy,
3 sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż wskazane przez uczestników postępowania.

Zapraszamy do współpracy! Gwarantujemy bezpieczeństwo zrealizowania usługi. Nasze dane wraz z nr regon i nip znajdują się na stronie www. wraz z telefonem kontaktowym.
skontaktuj się

Zobacz inne ogłoszenia

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio dodane