Korepetycje - rachunkowość - Warszawa, Śródmieście, Wola, Centrum, Bemowo, Praga

Dodano: piątek, 22 kwietnia 2016, 11:10 | Id ogłoszenia: 33381 | Ogólnopolsko

Kategoria: Korepetycje
Podkategoria: Korepetycje
Rodzaj: Przyjmę
Kontakt: skontaktuj się

Treść ogłoszenia:
Witam!

Jestem studentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku: finanse i rachunkowość.

Udzielam korepetycji z matematyki, finansów i rachunkowości ( oraz innych przedmiotów zamieszczonych poniżej) w obrębie Warszawy. Zajęcia mogą być również prowadzone online za pomocą skype.

Dla studentów m.in. Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Łazarskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Finansów i Biznesu Vistula i innych, oferuję również pomoc z niżej wymienionych przedmiotów:
- matematyka,
- matematyka finansowa,
- statystyka,
- finanse,
- finanse przedsiębiorstw,
- podejmowanie decyzji finansowych,
- analiza finansowa,
- rachunkowość,
- rachunkowość finansowa,
- rachunkowość zarządcza,
-interpretacja sprawozdań finansowych,
- mikroekonomia,
- makroekonomia.

Dla gimnazjalistów, licealistów, maturzystów oferuję:

- przygotowanie do starej i nowej matury (poziom - podstawowy i rozszerzony)

- przygotowanie do testu gimnazjalnego

- przygotowanie z materiału bieżącego, sprawdzianów, egzaminów

Z zakresu matematyki wyższej:

- sumy pojedyncze i podwójne (sigma),
- macierze (m.in. mnożenie macierzy, schemat Falka, transponowanie, metoda Laplace'a, metoda Sarrusa, wyznaczanie macierzy odwrotnej, rozwiązywanie równań macierzowych, obliczanie rzędu, śladu i wyznacznika macierzy),
- Tw. Cramera,
- podstawy matematyki (logika),
- liczenie granic ciągów / funkcji ,
- badanie zmienności przebiegu funkcji: obliczanie dziedziny funkcji, miejsc zerowych, granic funkcji na krańcach dziedziny, pochodnych funkcji, asymptot (ukośnych, pionowych).

Z zakresu finansów:

- lokaty (oprocentowanie proste/składane),
- spłaty kredytu (ratą zmienną/stałą),
-obliczanie PV, FV, wartości rezydualnej (uwzględniając zmienność pieniądza w czasie), PMT (m.in. renta wieczysta, płatność z dołu / z góry),
- NPV, IRR (ocena opłacalności projektów inwestycyjnych),
- analiza CVP (próg rentowności ilościowy / wartościowy, marża brutto, margines bezpieczeństwa),
- metoda: FCFE, FCFF (NOPAT, EBIT, EBITDA)
- wyliczanie: WACC, wartość przedsiębiorstwa (E), EVA, ROIC,
- rachunek przepływów pieniężnych, bilans, rachunek zysków i strat,
- zarządzanie kapitałem obrotowym,
-obligacje, bony skarbowe,kontrakty futures,
- wycena akcji spółek.

Z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej:

- część teoretyczna
- rachunek przepływów pieniężnych
- bilans
- dziennik operacji
- księgowanie operacji na kontach
- zamykanie kont
- zestawienie obrotów i sald
- sprawozdanie finansowe
- rachunek zysków i strat
- obliczanie wyniku finansowego
- metody amortyzacji (liniowa, degresywno – liniowa, naturalna, suma cyfr rocznych, ceny średniej, FIFO, LIFO)
- ewidencja i wycena środków trwałych
- wycena należności
- podział kosztów (zespół IV i V)
- analiza CVP (próg rentowności ilościowy / wartościowy, marża brutto, margines bezpieczeństwa),

3 lata doświadczenia

60 min -> 60 zł do poziomu szkoły średniej (do liceum)
60 min –> 70 zł dla studentów

Jeżeli zajęcia prowadzone są dla kilku uczniów , przysługują im zniżki:
- przy 2 osobach: 50 zł / os. / 60 min
- przy 3-4 osobach: 40 zł / os. / 60 min
- przy 5 lub więcej: 35 zł/os. / 60 min

W cenę zajęć wliczone materiały dla ucznia.

Zajęcia mogą odbywać się również u nauczyciela w centrum Warszawy.

***TELEFON kontaktowy: 724 248 341 .

*** W razie nieodbierania przeze mnie TELEFONU, proszę o wysłanie sms-a na ww. numer. W treści proszę zawrzeć informację : gdzie studiujecie / rok studiów / przedmiot, z którego potrzebujecie pomocy / dla ilu osób

#matematyka, matematyka finansowa, statystyka, finanse, finanse przedsiębiorstw, podejmowanie decyzji finansowych, analiza finansowa, rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, interpretacja sprawozdań finansowych, mikroekonomia, makroekonomia, korepetycje, stara i nowa matura, Warszawa, egzaminy, poprawa matury, poprawa roku#
skontaktuj się

Zobacz inne ogłoszenia

Polecane ogłoszenia

Ostatnio dodane