ANALIZA FINANSOWA - NAPISZĘ PRACĘ I ZROBIĘ BADANIA

Dodano: środa, 01 czerwca 2016, 19:21 | Id ogłoszenia: 3125 | Ogólnopolsko

Kategoria: Pisanie prac
Podkategoria: Praca magisterska
Rodzaj: Przyjmę
Kontakt: skontaktuj się

Treść ogłoszenia:
*** Profesjonalnie napiszę pracę z ANALIZY FINANSOWEJ. Jestem Magistrem Ekonomii (Politechnika na Wydziale Ekonomicznym) oraz posiadam Dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej (Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych). Z zawodu jestem analitykiem finansowym i posiadam ponad 8-letnie doświadczenie przy przeprowadzaniu analiz finansowych. Zajmuję się pisaniem prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich itp.) i zaliczeniowych jedynie z tej dziedziny, dzięki czemu masz pewność, że piszesz u profesjonalisty. Wiele osób, którym pisałam analizę np. do pracy licencjackiej wraca do mnie podczas pisania pracy magisterskiej, lub podczas pisania prac zaliczeniowych, co świadczy o zadowoleniu Klientów z mojej pracy.*** Posiadam w domu ogromny zbiór literatury z analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz z rachunkowości z lat 2005-2014 (MAM DUŻO NOWYCH KSIĄZEK Z LAT 2012-2014!!!), dzięki czemu część teoretyczna to bogaty materiał podparty licznymi przypisami (minimum dwoma na stronie).*** Profesjonalnie napiszę także rozdział praktyczny z analizy finansowej konkretnego przedsiębiorstwa na podstawie przesłanych mi sprawozdań finansowych. Mogę też sama poszukać informacji o firmie i na ich podstawie przeprowadzić analizę. Do kompleksowej analizy wystarczy mi bilans i rachunek zysków i strat , ewentualnie może być jeszcze rachunek przepływów pieniężnych (jeśli analiza ma dotyczyć także analizę tego sprawozdania).

Analiza finansowa może obejmować analizę wstępną podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych) oraz analizę wskaźnikową (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, sprawności działania, zadłużenia). W interpretacji nie ograniczam się jedynie do stwierdzeń, że coś wzrosło, a coś zmalało, ale odnoszę to do przedsiębiorstwa, tłumacząc jednocześnie co taka sytuacja mogła oznaczać dla badanej firmy.

Do przeprowadzonej analizy finansowej dołączam wyliczenia w Excelu, więc nawet osoba, która nie zna się na analizie finansowej jest w stanie wszystko zrozumieć, bo dołączam wzory i formuły obliczeniowe.

Analiza finansowa jest przeprowadzana na poziomie studenckim, bez opisywania rzeczy niejasnych dla studenta, co mogło by wzbudzać wątpliwości u promotora odnośnie samodzielności pisanej pracy.*** W przypadku zlecenia napisania mi całej pracy, wówczas wstęp, zakończenie, bibliografię, spis rysunków, tabel, wykresów, czyli przygotowanie pracy do wydruku wykonuję GRATIS.*** Rozdziały teoretyczne oparte są o bardzo bogatą literaturę i zazwyczaj posiadają 2-4 przypisy na stronę. Oczywiście to tylko przykładowe, orientacyjne ceny, zawsze można zdecydować się na napisanie np. tylko jednego rozdziału, lub dokończenie pracy.*** Mogę też wykonać prezentacje w Power Point.*** Gwarantuję dyskrecję, dokładność i szybkie terminy realizacji zamówienia. Nie pobieram zaliczek, zapłata następuje dopiero po zapoznaniu się Klienta z pracą (poszczególnymi rozdziałami). Podchodzę do każdego zlecenia indywidualnie i każda praca jest oryginalna pisana od nowa (nie piszę plagiatów), a wnioski z analizy finansowej pisane są własnymi słowami i w sposób zrozumiały zarówno dla profesora (promotora) jak i dla studenta. Napisana przeze mnie praca stanowi gotową pracę dyplomową (gotowe rozdziały do wklejenia do pracy dyplomowej) - nie wymaga już żadnych uzupełnień.*** Ewentualne poprawki są GRATIS.*** Istnieje możliwość spotkania w Warszawie w celu omówienia szczegółów.

*** Oferuję pomoc na terenie całego kraju - wówczas rozliczenie odbywa się drogą elektroniczną.*** Zapraszam do skorzystania z uczciwej oferty.*** email: analizy.finansowe@tlen.pl
skontaktuj się

Zobacz inne ogłoszenia

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio dodane