piątek, 30 listopada 2018, 10:57

Umowa zlecenie - na czym polega

Obecnie umowa zlecenie to jedna z najbardziej popularnych form zatrudnienia. Czym się jednak różni od umowy o pracę i umowy o dzieło? Na czym właściwie polega umowa zlecenie? Sprawdź, co warto wiedzieć!
Umowa zlecenie - na czym polega

Umowa zlecenie to jeden z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Zasady zawierania takiej umowy w polskim prawie regulują art. 734-751 kodeksu cywilnego. W celu lepszego zrozumienia, czym jest umowa zlecenie, warto przytoczyć treść art. 734 kc:

"Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.".

Umowa ta zawierana jest na czas określony pomiędzy zleceniodawcą (osobą zlecającą) a zleceniobiorcą (wykonującą zlecenie). Przedmiotem tej umowy zazwyczaj jest jakaś konkretna usługa, za którą należy się wynagrodzenie. W przypadku umowy o dzieło przedmiotem umowy było dzieło.

Ważną cechą umowy zlecenia jest brak określenia godzinowego wymiaru pracy, a także możliwość wykonania zlecenia w dowolnym miejscu. Co powinna jednak zajmować treść umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą?

Przede wszystkim warto zawrzeć taką umowę w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Treść umowy powinna przede wszystkim określać strony umowy. Dla osoby fizycznej będą to takie dane, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numery dokumentów (numer PESEL i numer dowody osobistego), adres, a także imiona rodziców. Jeśli jedną ze stron jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, w dokumencie należy zawrzeć nazwę działalności i Numer Identyfikacji Podatkowej.

Inne ważne elementy, które powinny znaleźć się w umowie to: cel zlecenia i sposób realizacji, data rozpoczęcia i zakończenia, forma i rodzaj wynagrodzenia, a także ewentualnie zapis regulujący sytuację, w której umowa może zostać niedopełniona.

Sprawdź także, co musisz wiedzieć o umowie o dzieło.

fot. pexels.com/hitesh choudhary

Warto przeczytać

  • 7aab3e3e2da55239d5f5eca3e3596868337_350x200
    Praca za granicą wakacje 2019 – jak szukać zatrudnienia?

    Wakacje to intensywny czas dla osób, które chcą podjąć zatrudnienia, szczególnie sezonowego. To zatem idealny moment, aby zastanowić się nad pracą za granicą. Dlaczego to rozwiązanie może być dobrym pomysłem? Korzyści przedstawimy w poniższym artykule. »

  • 6948be13157bd60d7db74772b4cf11e634a_350x200
    Nowoczesne schematy współpracy z podmiotami wspierającymi zamówienia i dostawy

    Zmiany w nowoczesnej gospodarce wpływają również na podmioty gospodarcze. Globalizacja powoduje modyfikację dotychczasowych kanałów dostaw i poszukiwanie innych bardziej elastycznych rozwiązań. »

Zobacz również

Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane