sobota, 10 kwietnia 2021, 12:11

Co powinno znaleźć się na umowie o zlecenie w 2021 roku?

Umowa zlecenie cieszy się w Polsce sporą popularnością. Jest to jeden z najczęściej spotykanych typów zatrudnienia, z którym wiążą się konkretne prawa oraz obowiązki zleceniodawcy, jak i samego zleceniobiorcy.
Umowa zlecenie w 2021 - informacje

Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Sprawdź poniżej.

Kwestie tego rodzaju umowy uregulowano w artykułach 734-751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa, poprzez umowę zlecenie należy rozumieć stosunek zobowiązaniowy polegający na tym, że jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania pracy (czynności prawnej), a druga zapłaty za to.

Umowa zlecenie - co warto wiedzieć?

Stronami takiej umowy mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W tym przypadku nazywamy je odpowiednio “zleceniobiorcą” oraz “zleceniodawcą” i tak też powinny być określane w treści samej umowy. Do największych zalet umowy zlecenie należy z pewnością to, że zleceniobiorca może dowolnie zorganizować swoją pracę, a więc wykonywać powierzone mu zadania praktycznie w wybranym przez siebie miejscu lub czasie. Minusem jest natomiast fakt, że nie otrzymuje standardowych przywilejów pracowniczych takich jak m.in. wszelkiego rodzaju urlopy. Szczegółowe informacje na ten i wiele innych podobnych tematów można znaleźć tutaj: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/20/umowa-zlecenie-tylko-obowiazki-czy-tez-prawa

Jakie zapisy w umowie?

Umowa zlecenie jest co do zasady sporządzana w formie pisemnej, ponieważ wówczas - w razie sporu czy jakichkolwiek wątpliwości - obie strony mogą użyć dokumentu jako dowodu. Prawo cywilne z reguły przewiduje swobodę zawierania umów i dotyczy to także ich treści. Strony mogą więc swobodnie kształtować zapisy umowy zlecenia, ale najczęściej stosuje się standardowe rozwiązania i wpisuje najważniejsze dane takie jak: imiona i nazwiska (nazwy podmiotów gospodarczych); datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów jak dowód osobisty, numer PESEL lub NIP. W kolejnych punktach należy opisać szczegóły dotyczące zlecenia, czyli tego, co dokładnie ma zrobić zleceniobiorca, a także wskazać na zakres współpracy między stronami. Następnym elementem jest określenie terminu wykonania umowy oraz ewentualnych konsekwencji za opóźnienie lub niewykonanie zlecenia.

Umowa zlecenie - jaka stawka?

Obecnie każda umowa zlecenie jest objęta obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne oraz wypadkowe. Jednym z istotniejszych aspektów jest więc określenie wysokości wynagrodzenia jako podstawy wymiaru składek. Najczęściej ustala się stałą kwotę za zrealizowanie umowy, przy czym należy wziąć pod uwagę czas, jaki zleceniobiorca musi poświęcić na wykonanie zadania. Ma to szczególne znaczenie w kontekście najniższego ustawowego wynagrodzenia za godzinę pracy, które w tym roku wynosi 18,30 zł brutto, czyli 13,37 zł “na rękę”. Warto w tym kontekście zapoznać się z tekstem: Wynagrodzenia w 2021. Czy pracodawcy planują podwyżki? Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie wypłacane jest w terminie, który ustaliły strony, ale należy zaznaczyć, że przy tym typie umowy obligatoryjne jest wystawienie przez zleceniobiorcę rachunku.

Artykuł Partnera

fot. stock.adobe.com

Warto przeczytać

Zobacz również

Polecane ogłoszenia

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane